گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

صالح: 💠یا موسی بن جعفر ( علیه السلام )

صالح:
💠یا موسی بن جعفر ( علیه السلام )

باب الحوائج شده ای
که دست بسوی غریبه ای دراز نکنیم!
میدانی؟
بودنت،چونان سایه ی پدر
حس بی پناهی را، از ما ربوده است.

پدری کن برایمان!
ما هزار سال است
که خورشیدمان را گم کرده ایم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید