حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان قران کریم-سوره ی اسراء

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان قران کریم-سوره ی اسراء

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان
قران کریم-سوره ی اسراء

و ای رسول ما،دائم دعا کن که بارالها مرا همیشه به هر جا روم به مکه یا مدینه یا عالم قبر و محشر به قدم صدق داخل و خارج گردان و به من از جانب خود بصیرت و حجت روشنی که دائم یار و مددکار باشد عطا فرما.

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید