MoHsEN
MoHsEN

شورای نگهبان علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه برای احراز صلاحیت

شورای نگهبان علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه برای احراز صلاحیت

شورای نگهبان علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه برای احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس می بایست یک مرجع دیگر نیز اضافه کند. مراکز درمان و تیمار بیماران روانی و قربانیان خشونت جنسینی و سرخوردگان اجتماعی. کسانی که در کودکی توسط پدر و برادر و در بزرگسالی توسط شوهر مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند نمی توانند نمایندگان خوبی برای ملت ایران باشند.

مشاهده همه ی 1 نظر
آرام
تهران - تهران
48 پست
august1975
august1975
آرام : باید این هم مثل آن بازیگر بی خرد محاکمه شود