♥ ... ♥
♥ ... ♥

همین جوری دو تا نگاه در هم گره می خورد

همین جوری دو تا نگاه در هم گره می خورد

همین جوری دو تا نگاه در هم گره می خورد
و آدم دیگر نمی تواند در بدنِ خودش زندگی کند، می خواهد پر بکشد ...


📕 سال بلوا
عباس_معروفی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید