حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی نمل

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان قرآن کریم-سوره ی نمل

»» عکاس-حسام الدین شفیعیان
قرآن کریم-سوره ی نمل

و هنگامی که وعده ی عذاب کافران به وقوع پیوندد و یا زمان انتقام به ظهور قائم فرا رسد جنبنده ای از زمین بر انگیزیم که با آنان تکلم کند که مردم به آیات ما بعد از این از روی یقین نمی گروند (در اخبار امامیه جنبنده ای که در این آیه مذکور است((دابه الارض)) به رجعت امیر ((ع)) در ظهور حضرت قائم یا خود ولی عصر عجل الله تعالی فرجه تفسیر شده

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید