خدا بر درجات امام (ره) بیافزاید که خطر آخوندهای هرزه و

خدا بر درجات امام (ره) بیافزاید که خطر آخوندهای هرزه و

خدا بر درجات امام (ره) بیافزاید که خطر آخوندهای هرزه و فاسد را گوشزد می نمودند. درد جریان التقاطی انحرافی و پادوها و سگ های دوره گرد این جریان مانند هرزه آبادی این است که مدتی از جو و یونجه طویله قدرت دور بوده اند و حالا خواهان جلب توجه اقشار خاکستری هستند تا دوباره به یونجه طویله قدرت برسند.

جالب اینجاست پدر دختری که بخاطر اختلالات عصبی خودسوزی کرده و بعدا در بیمارستان بدست اصلاح طلبان به قتل رسیده، به بیماری او اذعان کرده ولی اوباش انحرافی کاسه داغ تر آش شده اند.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید