[♥MEHREGAN ♥]
[♥MEHREGAN ♥]

خیلی مهم است که یک نفر، فقط یک نفر."

خیلی مهم است که یک نفر، فقط یک نفر."

_ خیلی مهم است که یک نفر، فقط یک نفر...."
کمی مکث کرد. انگار بغض راه گلویش را گرفت، اما زود به خودش مسلط شد...
_ یک نفر توی دنیا آدم را از ته دل دوست داشته باشد. می‌فهمی؟ حتی اگر بد دوست داشته باشد یعنی از طرز دوست داشتنش خوشت نیاید!

📕 همه افق
فریبا_وفی

مشاهده همه ی 1 نظر
dajma

5515 پست
amjad1364
amjad1364
dajma : عالی
سپاس از حضورتون در آوا.{-35-}{-17-}