ReZa ♥♥مدیر گروه دخترکها♥♥
مهربونمهربون
ReZa ♥♥مدیر گروه دخترکها♥♥

عشق زیبای من تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی

عشق زیبای من{-35-}
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم{-35-}
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایان …


{-35-}{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید