خانم صبا کمالی من هم یه صحبت با

خانم صبا کمالی من هم یه صحبت با

خانم صبا کمالی

من هم یه صحبت با تو دارم...
خیلی وقت ها فکر می کردم
حرومزاده تر از یزید و شمر داریم یا نه
پاسخی براش پیدا نمی کردم
تا اینکه این پست تو رو دیدم
اون وقت فهمیدم حرومزاده تر و ولدزنا تر از یزید و شمر و خولی و سنان و صدالبته هندجگر خوار داریم و اون تو هستی عزیزم!
حالا خوشحال باش
چون بیشتر از اینکه بین مردم دنیا معروف شدی
بین سپاهیان یزید و شمر و عمرسعد تو جهنم معروف شدی!
ضمنا بیشتر از اینها لایق هستی ولی حیف که برای فاحشه ها نمی تونم بیشتر از این وقت بذارم...

مشاهده همه ی 2 نظر
آرام
تهران - تهران
59 پست
august1975
august1975
آرام : بازیگران نفرت انگیز
??
خراسان رضوي - مشهد
81 پست
ba77var
ba77var
?? : یعنی یکی نیست دهن این یاوه گو روگل بگیره و صدالبته حامیان و مسببانش رو