MoHsEN
MoHsEN

خانم صبا کمالی من هم یه صحبت با

خانم صبا کمالی من هم یه صحبت با

خانم صبا کمالی

من هم یه صحبت با تو دارم...
خیلی وقت ها فکر می کردم
حرومزاده تر از یزید و شمر داریم یا نه
پاسخی براش پیدا نمی کردم
تا اینکه این پست تو رو دیدم
اون وقت فهمیدم حرومزاده تر و ولدزنا تر از یزید و شمر و خولی و سنان و صدالبته هندجگر خوار داریم و اون تو هستی عزیزم!
حالا خوشحال باش
چون بیشتر از اینکه بین مردم دنیا معروف شدی
بین سپاهیان یزید و شمر و عمرسعد تو جهنم معروف شدی!
ضمنا بیشتر از اینها لایق هستی ولی حیف که برای فاحشه ها نمی تونم بیشتر از این وقت بذارم...

مشاهده همه ی 2 نظر
آرام
تهران - تهران
48 پست
august1975
august1975
آرام : بازیگران نفرت انگیز
===

54 پست
ba77var
ba77var
=== : یعنی یکی نیست دهن این یاوه گو روگل بگیره و صدالبته حامیان و مسببانش رو