پرويز رضايي
پرويز رضايي

عزت نفس، سبب بهره وری فرد از نیروی تفکر و به

عزت نفس، سبب بهره وری فرد از نیروی تفکر و به کارگیری آن در امور زندگی است.
همه انحراف ها و ناهنجاریها، دراثر لطمه دیدن و لکه دار شدن عزت نفس افراد است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید