قابل توجه آذری جهرمی، احمدی نژاد و افسادطلبان مجلس! صباکمالی

قابل توجه آذری جهرمی، احمدی نژاد و افسادطلبان مجلس!
صباکمالی به امام حسین علیه السلام توهین کرده. حتما برخورد قانونی هم در کار هست. فرصت خوبی پیش آمده. برای چهارتا دونه رای بیشتر بد نیست توییت بزنید و ازش دفاع کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید