شکرخواری مجدد صباکمالی پس از باخبر شدن دستور دستگیری هم دیدنی

شکرخواری مجدد صباکمالی پس از باخبر شدن دستور دستگیری هم دیدنی

شکرخواری مجدد صباکمالی پس از باخبر شدن دستور دستگیری هم دیدنی است.

مشاهده همه ی 1 نظر
آرام
تهران - تهران
59 پست
august1975
august1975
آرام : این هنوز ار علائم سحر است
باش تا صبح دولتت بدمد

باید همه را محاکمه کرد