ماه هاست فریاد می زنیم جلوی این #سلب_ریدی ها خاصه سردسته

ماه هاست فریاد می زنیم جلوی این ها خاصه سردسته آنها یعنی مهناز افشار روغنی را بگیرید و افسار آنها را بکشید. همین را کم داشتیم که تنها یک روز بعد از عاشورا یک حرامزاده در کشور امام زمان عج به بدترین شکل ممکن به وجود مقدس امام حسین علیه السلام توهین کند و بعد از حدود ۱۴۰۰ سال داغ دل شیعه را تازه تر کند.

لعنت خدا بر ها
لعنت خدا بر سردسته آنها
لعنت خدا بر ساپورت کنندگان آنها
لعنت خدا بر خط دهندگان به آنها
لعنت خدا بر حامیان آنها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید