هشدار اگر در برابر توهین به حضرت ثارالله

هشدار

اگر در برابر توهین به حضرت ثارالله به چهار کامنت و پست قناعت کنیم، فردا اگر توهین به ائمه نقل هر محفل و جمعی شد باید فقط خود را سرزنش کنیم.

مسلمانان، شیعیان، بچه هیئتی ها
باید پاسخ این بی شرمی را بگونه ای جانانه و البته قانونی و با نظم بدهیم. اگر ما سکوت کنیم، فردا به بهانه آنها لخت و عور به خیابان می آیند تا با پیراهن عثمان کردن دختر خودسوزی کرده، علیه اسلام و نه فقط انقلاب شعار بدهند! دیدید بخاطر به امام حسین هتاکی کردند؟ دیدید اینها با اصل دین و اصل نهضت حسینی مشکل دارند؟

حسین جان!
اگر ۱۰۰۰ جوان شیعه بخاطر این توهین و هتک حرمت خود را به آتش بکشند و دق کنند جا دارد. کجا هستند قمه زن هایی که بی خود و بی جهت بر سر خود می کوبند تا خوراک بدست انگلیس و غرب بدهند؟ چرا در برابر این توهین خفقان گرفته اند؟

صبا کمالی را ممنوع الخروج کنید


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید