ربیعی سخنگوی دولت در پس غبار #دروغ_دختر_آبی که دوستانش راه انداخته

ربیعی سخنگوی دولت در پس غبار که دوستانش راه انداخته اند گفته چه تحریم باشد چه نباشد FATF باید اجرا شود و دولت روی موضعش اصرار دارد.

گویا سخنگوی دولت در حال ماهی گیری از آب به تعمد گل آلود شده است.

از خداوند می خواهیم دعای حاج محمود کریمی در عصر روز تاسوعا را هرچه سریعتر برآورده به خیر بگرداند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید