عزل جان #بولتن در روز عاشورا. فردی که فکر می‌کرد ۴۰

عزل جان #بولتن در روز عاشورا. فردی که فکر می‌کرد ۴۰

عزل جان در روز عاشورا. فردی که فکر می‌کرد ۴۰ سالگی حکومت منتسب به امام حسین (ع) را نمی‌بیند، ۲ سالگی انتصابش را ندید! جواب می‌دهد.

فواد ایزدی - عضو ‌‌‌‌‌‏هیات علمی گروه مطالعات آمریکا، دانشگاه تهرانز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید