حجت‌ال. محسن غرویان: در این ماه منبرها باید با خط

حجت‌ال. محسن غرویان: در این ماه منبرها باید با خط

حجت‌ال... محسن غرویان:
در این ماه منبرها باید با خط و مسیر قیام عاشورا تنظیم شوند مبادا که غفلت کرده و بحث‌های سیاسی و جناحی، منبرهای محرم را از فلسفه خود دور کرده، آلوده کند و تفرقه‌افکن شوند.

طرف فهمیده منبرها دارن زینب‌وار آبروی لیبرال‌ها رو می‌برن متوسل شده به سکولاریزم!

حسین افتخاری - مدرس و پژوهشگر فلسفه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید