گمشده در غبار
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار

دختري خودکشي کرد. سلبريتي ها موج سواري کردند. بخشي از #مردم

دختري خودکشي کرد. سلبريتي ها موج سواري کردند. بخشي از واکنش داده و همراه شدند.
ابعاد ماجرا تشريح شد. بخش ديگري از به دسته اول خرده گرفتند و به اين صورت اختلاف ايجاد شد.
پ.ن: با چند صد ميليارد ميشود اينچنين بين مردم يک کشور آفريد؟
اين است قدرت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید