پرويز رضايي
پرويز رضايي

کودکان نباید تنها برای زمان حال، بلکه باید برای زمان خود،

کودکان نباید تنها برای زمان حال، بلکه باید برای زمان خود، فراتر از «اینجا» و «اکنون» تربیت شوند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید