پرويز رضايي
پرويز رضايي

یکی از هنرهای اصلی در تربیت کودک، آموزش مهارت خویشتن داری

یکی از هنرهای اصلی در تربیت کودک، آموزش مهارت خویشتن داری به اوست تا او بتواند، در میانِ بحران ها، بی ثباتی ها و ناگواری های زندگی، یک پارچگی، ثبات و میانه روی خویش را حفظ کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید