♥️☂️ S'''α''Ʀ''α' ☂️♥️
ورزشکارورزشکار
♥️☂️ S'''α''Ʀ''α' ☂️♥️

وَقتئ زِندگیتو تو سُکوت بِسآزی دشمَنآت نِمیدونَن بِه چئ حَملِه کنَن🌸🐌🌿•.•

وَقتئ زِندگیتو تو سُکوت بِسآزی دشمَنآت نِمیدونَن بِه چئ حَملِه کنَن🌸🐌🌿•.•

مشاهده همه ی 10 نظر