"مرضیه"
مشکوکمشکوک
"مرضیه"

کـــــاش؛ کـــســــی یــــاد مـــعــلـــم‌هـایـمــان مـی‌داد…

کـــــاش؛ کـــســــی یــــاد مـــعــلـــم‌هـایـمــان مـی‌داد…

کـــــاش؛

کـــســــی یــــاد مـــعــلـــم‌هـایـمــان مـی‌داد…

اول مـهـری

شـغــل پـدر‌هـا را نـپــرسـنـد؛

وقـتـی هـنـوز احـتـرام بـه هـمـه‌ ی شـغـل‌هـا را؛

و افتخـار بـه همه‌ ی پـدر‌ها را ،یاد دانش آموزانشان نداده‌اند!

حـالا قصه ‌ی چشمان یـتـیـمی که نـم می‌ خـورد، بـمانـد

مشاهده همه ی 28 نظر
پیام
فارس
14 پست
moeinp
moeinp
پیام : خیلی زیبا بود خانم. دقیقا یاد سالای دبستانم انداختی.
کاش ...
"مرضیه"

63 پست
Marzii65
Marzii65
"مرضیه" : ممنون از نگاه زیبای دوستای گلم
sarbaz
خراسان رضوي
37 پست
sadegh81
sadegh81
sarbaz : پدر نازنینه