پایگاه خبری، تحلیلی اقتصاد 24
مهربونمهربون
پایگاه خبری، تحلیلی اقتصاد 24

ارزانی بیشتر سکه در راه است رئیس کمیسیون تخصصی طلا

 لینک
ارزانی بیشتر سکه در راه است رئیس کمیسیون تخصصی طلا

ارزانی بیشتر سکه در راه است
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به روز ۵ شنبه گذشته، ۳۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید