ساچلی
ساچلی

تو همان هیچ کسی بودی که هیچ کسی جای تو را

تو همان هیچ کسی بودی که هیچ کسی جای تو را
میدونم...

تو همان هیچ کسی بودی که هیچ کسی جای تو را نمی توانست بگیرد اما جای مرا در یک آن گرفتند و قهقهه پشت قهقهه...

مشاهده همه ی 152 نظر
r0zh

23 پست
r0zh
r0zh
r0zh :
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط r0zh
ساچلے
جانم
دیگ نمیشناسی
ساچلی

349 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط r0zh
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط r0zh
ساچلے
جانم
دیگ نمیشناسی
چرا نشناسم دیووووووونه مگه میشه شماهایی‌که از همون ورودم به سایت هوامو داشتین و نشناسمثم.
r0zh

23 پست
r0zh
r0zh
r0zh :
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط r0zh
 نوشته اصلی توسط ساچلی
جانم
دیگ نمیشناسی
چرا نشناسم دیووووووونه مگه میشه شماهایی‌که از همون ورودم به سایت هوامو داشتین و نشناسمثم.
آخه خطابت زدم نیومدی
سلام
خوبی
ساچلی

349 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط r0zh
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط r0zh
دیگ نمیشناسی
چرا نشناسم دیووووووونه مگه میشه شماهایی‌که از همون ورودم به سایت هوامو داشتین و نشناسمثم.
آخه خطابت زدم نیومدی
سلام
خوبی
به خدا ندیدم روژانی میدونی که دیوووووونه شماها اولین کسایی هسین که تو فیس پیداتون کردم مگه میشه برام مهم نباشین اخه دیووووونه عاشقتونم 💋💋💋♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️خطابتم ندیدم یعنی چن ماهی بود عمرا نمیومدم ببخش😭😭😘😘😘😍😍😍
r0zh

23 پست
r0zh
r0zh
r0zh :
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط r0zh
 نوشته اصلی توسط ساچلی
چرا نشناسم دیووووووونه مگه میشه شماهایی‌که از همون ورودم به سایت هوامو داشتین و نشناسمثم.
آخه خطابت زدم نیومدی
سلام
خوبی
به خدا ندیدم روژانی میدونی که دیوووووونه شماها اولین کسایی هسین که تو فیس پیداتون کردم مگه میشه برام مهم نباشین اخه دیووووونه عاشقتونم 💋💋💋♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️خطابتم ندیدم یعنی چن ماهی بود عمرا نمیومدم ببخش😭😭😘😘😘😍😍😍
سلام خوش اومدی اشکال نداره عزیزم