سارا
آروم و عادیآروم و عادی
سارا

ذهنت را از نتوانستن پاک کن. همیشه با افکار زیبایت

ذهنت را از نتوانستن پاک کن. همیشه با افکار زیبایت

ذهنت را از نتوانستن پاک کن.
همیشه با افکار زیبایت زندگی کن،
چون زندگی فقط با فکرهای تو زیبا میشه

نظرات برای این پست غیر فعال است