Fatimm
لوسلوس
Fatimm

کسی که بدونه شما ناراحتید و بذاره با اون حال روزهاتون

کسی که بدونه شما ناراحتید و بذاره با اون حال روزهاتون رو سپری کنید هیچ کسیتون نیست!! 🙂

مشاهده همه ی 9 نظر