حمید
حمید

فصل قشنگیست، پاییز دل به دلش که بدهی عاشق

فصل قشنگیست، پاییز دل به دلش که بدهی عاشق

فصل قشنگیست، پاییز
دل به دلش که بدهی
عاشق میشوی
دل به دلش که بدهی
پر از رنگ های دل چسب میشوی
دل به دلش که بدهی
با باران هایش
با هوای دو نفره اش
تو را یاد خاطراتی میاندازد
یاد آدمهایی که نیستند
که اگر بودند هم شاید دردی را دوا نمیکردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید