حمید
حمید

پاییز عزیز دُردانه ی فصل هاست. سوگُلی دل های عاشق

پاییز عزیز دُردانه ی فصل هاست. سوگُلی دل های عاشق

پاییز عزیز دُردانه ی فصل هاست...
سوگُلی دل های عاشق...
فصلِ باران های زود به زود...
بوسه های خیس...
و چترهایی که ....
عشق را خوب می فهمند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید