Fatimm
لوسلوس
Fatimm

هرکس، به سهم خود از دنیا چیزی برمیدارد! من از

هرکس، به سهم خود از دنیا چیزی برمیدارد!
من از دنیا دست برداشتم 🙃

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 8 نظر