پرويز رضايي
پرويز رضايي

هر جا ادعایی از لحاظ علمی و منطقی قابل اثبات نباشد،

هر جا ادعایی از لحاظ علمی و منطقی قابل اثبات نباشد، شخص مدعی ادعای خود را به کلام خدا نسبت می‌دهد و از آنجا که در منطق مذهب کلام خدا سوآل‌بردار نیست، از این طریق قبول آن را برای همه اجباری و بی‌چون‌وچرا می‌کند.
سیامک ستوده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید