پرويز رضايي
پرويز رضايي

با بغضی در گلو همچنان سکوت نموده ام! نه اینکه رنج

با بغضی در گلو همچنان سکوت نموده ام! نه اینکه رنج ها التیام یافته و دردی نیست! بلکه دیگرگلویی نمانده برای فریاد های تن رنجور خسته ام!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید