دانشجویان بهداشت حرفه ای
دانشجویان بهداشت حرفه ای

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش های پرتوشناسی تشخیصی

 لینک
حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش های پرتوشناسی تشخیصی

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش های پرتوشناسی تشخیصی

مدرس: دكتر اصغر خان چرلی

متخصص پزشکی هسته ای

در این پاورپوینت جامع با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

پرتوهای یونساز
انواع تشعشعات رادیواکتیو
ساختار هسته و اتم
انواع اشعه ها و ویژگی آنها
تجهیزات رادیوگرافی
تشخيص و سنجش راديواكتيويته
وسايل سنجش با استفاده از خاصيت برانگيختگی
پرتوسنجی (دوزيمتری)
فیلم بج و مزایا و معایب آن
دزیمتری TDL، قلمی و جیبی
روش های حفاظت در برابر اشعه
بهداشت پرتوها
سازمان های تنظيم كننده استانداردها
حداكثر دوز مجاز پرتوهای يونيزان
نقش تكنسين راديولوژی در حفاظت
حفاظت پرتوكاران و بیماران در راديولوژی و رادیوگرافی
حفاظت بیماران در راديوگرافی و فلوئوروسكوپی
حفاظت رادیولوژیکی كودكان
فتوتایمر
حفاظت در پزشکی هسته ای
دفع زباله های راديواكتيو
حفاظت در راديوتراپی
قواعد با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید