سپیده
بی‌حالبی‌حال
سپیده

درخت گفت: دلتنگم کاش آزادم آفریده بود، چون تو

درخت گفت: دلتنگم کاش آزادم آفریده بود، چون تو

درخت گفت: دلتنگم
کاش آزادم آفریده بود، چون تو
انسان گفت:
اینگونه ناشیانه اگر میدَوم،
ریشه هایم را بریده اند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید