الـهـεℓɦaოــام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოــام

دوست خوب غم رو از بین نمی بره اما کمک میکنه

دوست خوب غم رو از بین نمی بره اما کمک میکنه
محکم سرپا باشیم درست مثل چتر خوب که
بارون رو متوقف نمی کنه اما به ما کمک میکنه
راحت زیر بارون قدم بزنیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید