فـرفريـ
مو قشنگمو قشنگ
فـرفريـ

هربار خواستم بدوم و از چیزی فرار کنم، بیشتر در آن

هربار خواستم بدوم و از چیزی فرار کنم، بیشتر در آن فرو رفتم. من حتی فرار کردن را هم درست نیاموخته ام.

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید