زهرا...گروه ققنوس عشق
زهرا...گروه ققنوس عشق

‌ ‌ قول داده ام گاهی

‌ ‌ قول داده ام گاهی

‌ ‌

قول داده ام گاهی
هر از گاهی
فانوس یادت را
میان این کوچه ها بی چراغ و بی چلچله، روشن کنم
خیالت راحت!

من همان منم!

هنوز هم در این شب های بی خواب و بی خاطره
میان این کوچه های تاریک پرسه می زنم
اما به هیچ ستاره ی دیگری
سلام نخواهم کرد

خیالت راحت.....
@saba-2014

رخ گل
مشاهده همه ی 4 نظر
صبا

457 پست
saba-2014
saba-2014
صبا : ممنون از محبتتون نازنین زهرا:x
زهرا گلم :x
خانه ات گوشه ی قلبم است
هر جای دنیا که میخواهی برو
دلتنگ که شدم
دست روی قلبم میگذارم
شک ندارم از هر جای دنیا
گرمی دستهایم را حس میکنی :)
زهرا...گروه ققنوس عشق
خوزستان
225 پست
zahra_1348
zahra_1348
زهرا...گروه ققنوس عشق : چگونه دست دلم را بگیرم ودر كنار
دلتنگیهایم قدم بزنم
در این خیابان
كه پر از چراغ و چشمك ماشینهاست
...نه آقایان:
مسیر من با شما یكی نیست
از سرعت خود نكاهید
من آداب دلبری را نمی دانم
خواهش عزیزم
 نوشته اصلی توسط صبا
ممنون از محبتتون نازنین زهرا:x
زهرا گلم :x
خانه ات گوشه ی قلبم است
هر جای دنیا که میخواهی برو
دلتنگ که شدم
دست روی قلبم میگذارم
شک ندارم از هر جای دنیا
گرمی دستهایم را حس میکنی :)
{-41-}
zahra

4 پست
zahra12ww
zahra12ww
zahra : ازاستوری من هم دیدن کنیدمرسی
صبا

457 پست
saba-2014
saba-2014
صبا :
 نوشته اصلی توسط زهرا...گروه ققنوس عشق
چگونه دست دلم را بگیرم ودر كنار
دلتنگیهایم قدم بزنم
در این خیابان
كه پر از چراغ و چشمك ماشینهاست
...نه آقایان:
مسیر من با شما یكی نیست
از سرعت خود نكاهید
من آداب دلبری را نمی دانم
خواهش عزیزم
 نوشته اصلی توسط صبا
ممنون از محبتتون نازنین زهرا:x
زهرا گلم :x
خانه ات گوشه ی قلبم است
هر جای دنیا که میخواهی برو
دلتنگ که شدم
دست روی قلبم میگذارم
شک ندارم از هر جای دنیا
گرمی دستهایم را حس میکنی :)
{-41-}
ممنون ماه بانو :x
زهرا گلم{-w67-}
بــه چشمان مهربان تو مینـویسم
حڪایــت بــے نهایــت عشق را

تا بدانےڪه محبت و عشق را در
چشمان تـــو اموختـــم