‏رفتم یه قهوه خونه گوش تا گوش اصغر سگ سیبیل بود

‏رفتم یه قهوه خونه گوش تا گوش اصغر سگ سیبیل بود
دیدم تو منوش پیتزا هم گذاشته!
قشنگ تابـلو بود منتظرن یکی پیتزا سفارش بده همگی پاشن لپشو بکشن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید