پــایانم نــزدیک استــ...
قبراققبراق
پــایانم نــزدیک استــ...

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• سنجاق ڪטּ دوستت دارم هــاے مرا سمت

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨••••• سنجاق ڪטּ دوستت دارم هــاے مرا سمت
دلبرانــه

••••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••
سنجاق ڪטּ
دوستت دارم هــاے مرا
سمت غرب سینهـ ات
تا قلبت بشنود . . .
بلرزد . . .
بتپد . . .
برایم . .
••••••✨🌹✨♥️✨�

@sorena66

نظرات برای این پست غیر فعال است