فـرفريـ
مو قشنگمو قشنگ
فـرفريـ

مردم یکی بخواد تتو کنه یه ساعت نصیحت می کنن که

مردم یکی بخواد تتو کنه یه ساعت نصیحت می کنن که دائمیه و اگه پشیمون شی یا خسته شی ازش چیکار میکنی‌ بعد خودشون بچه دار میشن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید