ali
عاشقعاشق
ali

در تنهایی ام گاهی به خیال دچارم گاهی شعر

در تنهایی ام گاهی به خیال دچارم گاهی شعر

در تنهایی ام
گاهی به خیال دچارم
گاهی شعر می‌گویم
اصلا.!
چه فرقی می کند
وقتی هر دو
به تو ختم می شوند

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید