S_A
ورزشکارورزشکار
S_A

اگر ابر است این تاریک ، به مرگ آغشته، هر

اگر ابر است این تاریک ،
به مرگ آغشته، هر نزدیک ،
و دوران را ز چشم جمله پوشیده‌ست ؛
و ما را اینچنین در انتظاری خشک و طاقت‌سوز
به کردارِ کویری تشنه می‌دارد ؛
اگر ابر است
چرا بر حال ما اشکی نمی‌بارد ؟

تو هم خورشیدِ پنهان!، کاش گاهی می‌درخشیدی
و می‌دیدی چه بدهایی ،
سیه‌دل‌ناجوانمردان، به ما مردم روا دانند
و مُهری می‌زدی با لکّه‌ای _ نه، تکّه‌ای _ از نور
بر اوراقِ سیاه دفتر ایّام ..

گواه اینکه وحشتها چه بیرحم و چه کین‌توز است
و می‌دیدی چه دهشتناک روزِ ابریِ زشتی‌ست ،
همان روز مبادایی که می‌گویند، امروز است.
و پاکیها و نیکیها به خاک نیستی مدفون ،
بد و بیراه پیروز است.


مشاهده همه ی 5 نظر
OFF
اصفهان - اصفهان
2545 پست
SADAF_2727
SADAF_2727
OFF : به بع همشهری جان
S_A

53 پست
Sh-Ai
Sh-Ai
S_A : خوشبختم صدف جون
OFF
اصفهان - اصفهان
2545 پست
SADAF_2727
SADAF_2727
OFF :
 نوشته اصلی توسط S_A
خوشبختم صدف جون
فداتشم. عزیزم 😍😊
S_A

53 پست
Sh-Ai
Sh-Ai
S_A : خدانکنه .. عزیزمی {-41-}
OFF
اصفهان - اصفهان
2545 پست
SADAF_2727
SADAF_2727
OFF :
 نوشته اصلی توسط S_A
خدانکنه .. عزیزمی {-41-}
شهلا