ali
مهربونمهربون
ali

بودنت حسی دارد عجیب . میسوزاند. میخنداند. عاشق

بودنت حسی دارد عجیب . میسوزاند. میخنداند. عاشق

بودنت حسی دارد عجیب ....
میسوزاند...
میخنداند...
عاشق میکند...
من را به حسودی کردن به چشمهایم وادار میکند....
خوش به حال خودم که تو دوستش داری
خوش به حال گوش هایم که صدای دل انگیز تورا میشنوند
خوش به حال قلبم که خانه تو شده ..

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید