علی
گرفتارگرفتار
علی

اگه دری بسته س شاید خدا می خواد راهتو

اگه دری بسته س
شاید خدا می خواد راهتو ببنده
چون ارزشت بیشتر از این چیزاست

امیدوارم این هفته دنیا به دل تو بچرخه و نتیجه ی صبرت رو ببینی❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید