امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN

شهر بوی خوبی گرفته یا شال گردنت را جایی جا

شهر بوی خوبی گرفته یا شال گردنت را جایی جا

شهر بوی خوبی گرفته
یا شال گردنت را جایی جا گذاشتی
یا پنجره ی اتاقت باز مانده
یا همین اطرافی…

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
مشاهده همه ی 1 نظر
zahra

31 پست
zahra12ww
zahra12ww
zahra : ازاستوری من هم دیدن کنیدمرسی