۰۰۰۰۰۰
آروم و عادیآروم و عادی
۰۰۰۰۰۰

گاهی کاری باتو میکنند، که آدم از آدم بودنش خسته

گاهی کاری باتو میکنند، که آدم از آدم بودنش خسته

گاهی کاری باتو میکنند،
که آدم از آدم بودنش خسته میشود!
بیشتر از همیشه دلش میخواهد برود،
احساسش را بردارد و بریزد دور،
هی روی آن قدم بزند...

امیر_وجود

عطر سوسن
مشاهده همه ی 11 نظر
شهرام
اصفهان
4735 پست
khirabadi45
khirabadi45
شهرام : ولی حیف ادامه دار نبودن {-51-}
۰۰۰۰۰۰

190 پست
sarnevsht
sarnevsht
۰۰۰۰۰۰ : اره .البته دهه های بعدی بد نیستن فقط میشه گفت متفاوتن.هر نسل بسته ب شرایط و زمانه تغییر میکنه
 نوشته اصلی توسط شهرام
ولی حیف ادامه دار نبودن {-51-}
شهرام
اصفهان
4735 پست
khirabadi45
khirabadi45
شهرام : اره خوب و بد همه نسلها داره


ولی اینا چیز دیگه هستن {-92-}
۰۰۰۰۰۰

190 پست
sarnevsht
sarnevsht
۰۰۰۰۰۰ :
 نوشته اصلی توسط هاشم
{-60-}
{-57-}