یه پسر اگه ؛❣️ از جون و دل عاشق یه

یه پسر اگه ؛❣️ از جون و دل عاشق یه

یه پسر اگه ؛❣️
از جون و دل عاشق یه دختر باشه ❣️
حاضره همه چیشو بده ❣️
تا فقط خنده عشقشو ببینه ....💕❣️💕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید