خوشبختی یعنی:❣️ من تو نفس کشیدن❣️ من تو بیرون

خوشبختی یعنی:❣️ من تو نفس کشیدن❣️ من تو بیرون

خوشبختی یعنی:❣️
من تو نفس کشیدن❣️
من تو بیرون رفتن❣️
من تو خندیدن❣️
من تو خوراکی خوردن❣️
من تو نینیامون❣️
من تو آیندمون❣️
من تو فیلم دیدن❣️
من تو لب دادن❣️
من تو عاشقی کردن❣️
من تو مهربونی کردن❣️
من تو بوسه های یهویی❣️
من تو آهنگ گوش دادن❣️
من تو و کلی چیزایه دیگه❣️
فقط تو باش 😍💕❣️💕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید