همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند! افسوس که هیچ‌کس در

همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند! افسوس که هیچ‌کس در

همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند!
افسوس که هیچ‌کس در این
اندیشه نیست ، که خود را عوض کند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید