.
.

راستی! برای داشتن تو کجای دنیا را می‌توان گشت!؟

راستی! برای داشتن تو کجای دنیا را می‌توان گشت!؟

راستی!
برای داشتن تو کجای دنیا را می‌توان گشت!؟
سهم من از تو...
تنها یک صداست که می‌شنوم...
و سایه‌ای که در آغوش می‌گیرم....
تو جهان خودت را داری و من شعرهایم را...!
تو را سیاست سر ذوق می‌آورد...
و من را قافیه چینی!
می‌دانم....
زبان هم را نمی‌فهمیم....
اما مهم نیستِ..
.................................................من "دوستت" دارم

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید