fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

روزه دارم به دیدنت ، شنیدن ات حتی به خواب

روزه دارم به دیدنت ، شنیدن ات حتی به خواب

روزه دارم به دیدنت ،
شنیدن ات حتی به خواب دیدن ات
ربنای من چشمانت ،
اذان من صدایت ،
افطار من نگاهت !
کجایی ماه من ؟؟؟؟؟؟؟❤️

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید